Stellingenlijst

Vul de stellingenlijst in vanuit uw hart: zo vind ik dat het zou moeten zijn.
Let wel: het gaat hier om uw opvattingen over onderwijs in het algemeen en niet over één bepaalde laag of leeftijdsgroep.


1

1:

Alleen door objectieve, uniforme eisen kan de kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd.

6:

Iedereen is anders en moet dus andere dingen kunnen leren. Kwaliteitseisen mogen daarom subjectief zijn.

2

1:

Een zo breed mogelijke ontplooiing is de beste voorbereiding op de toekomst.

6:

Een zo hoog mogelijk diploma halen is de beste voorbereiding op de toekomst.

3

1:

De leraar is vooral verantwoordelijk voor het overdragen van vakkennis.

6:

De leraar is vooral een mens die zijn persoonlijkheid en kennis inzet om leerlingen tot bloei te laten komen.

4

1:

Ieder mens ontwikkelt zich op eigen tempo en niveau, en de school moet daarop inspelen. Achterstand is hierbij geen zinnig begrip.

6:

Iedereen moet op het juiste niveau worden geplaatst. Achterstanden moeten dus zo snel mogelijk worden gesignaleerd of voorkomen.

5

1:

Als leerlingen niet genoeg willen leren moet de school hen daartoe dwingen.

6:

Leerprocessen kunnen alleen worden ondersteund, niet afgedwongen.

6

1:

De school moet zich vooral richten op de zaken die belangrijk zijn voor het halen van een diploma.

6:

De school moet leerlingen vooral stimuleren en helpen te ontdekken wie en wat ze kunnen en willen zijn.

7

1:

Dat elke leerling zich op eigen manier en tempo kan ontwikkelen is geen belemmering voor de sociale ontwikkeling.

6:

Allemaal hetzelfde moeten doen leert leerlingen deel te zijn van de groep en de samenleving.

8

1:

Het brein van jongeren is nog niet geschikt voor het nemen van verantwoordelijkheid. Zij moeten daarom veel sturing en structuur krijgen.

6:

Zelfsturing kun je al jong leren en het is belangrijk om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Jongeren moeten daarom vooral veel ruimte krijgen.

9

1:

Leerlingen moeten begeleid worden bij het zoeken naar hun eigen weg en intrinsieke motivatie.

6:

Omdat intrinsieke motivatie vaak ontbreekt, kun je een leerling vooral motiveren met cijfers en een diploma.

10

1:

Alles begint met betekenis en zin kunnen geven aan wat je leert.

6:

Alles begint bij kennis: betekenisgeving is pas mogelijk als er eerst een kennisbasis is.

11

1:

Communicatie tussen ouders en school moet vooral gaan over de leerresultaten en cijfers.

6:

Communicatie tussen school, ouders en leerlingen moet vooral gaan over de hele ontwikkeling van de leerling.

12

1:

Onderwijs kan alleen functioneren als er een duidelijke hiërarchie is tussen leraar en leerling.

6:

Samen werkt het best: de leraar ontleent zijn gezag/invloed niet aan een hiërarchische positie.